Bø Fjernvarme har vært i drift og levert energi i Bø siden vinteren 2006 og leverer årlig ca 5 GWh fjernvarme i Bø sentrum. Vi jobber kontinuerlig med utvidelser og nye prosjekter. Våre konstruksjonseksperter er ivrige i sitt arbeid med å fullføre prosjektet ditt (lite som stort), innen tids- og budsjettrammene, og med resultater av kvalitet. 

Bø Fjernvarme AS er eid av Green Bio AS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er vannbåren varmeenergi som produseres i en varmesentral og distribueres ut til kundene via isolerte fjernvarmerør nedgravd i bakken. Vannet kan varmes opp av mange typer energikilder og er dermed en fleksibel og fremtidsrettet energiløsning. Her i Bø bruker vi bioenergi i form av ren treflis fra skogen som energibærer. Dette er miljøvennlig og bidrar ikke til noen økning i CO2 utslipp i atmosfæren. I kundens bygg er det en kundesentral der ”energien” bytter eier, dvs energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens oppvarmingssystem, eks radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg. Man kan med fordel og benytte fjernvarme til oppvarming av varmtvann, dvs tappevann.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hvem kan få fjernvarme?

For å benytte fjernvarme, må bygget ha et vannbårent oppvarmingssystem. Det vil si radiatorer, gulvvarme eller et annet system som benytter varmt vann til oppvarming. Bø Fjernvarme AS har konsesjon til å bygge ut fjernvarme innenfor konsesjonsområde. Bø kommune har og lagt føringer for at nye bygg fremover bør kobles til fjernvarmeanlegget.

kontakt kommunen for mer informasjon.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fordeler fjernvarme

Med fjernvarme har du et veldig enkelt varmeanlegg. Du slipper drifting og vedlikehold av eksempelvis egne oljekjeler, samt sette av plass til disse i bygget. Kundesentralen for fjernvarme, som plasseres i bygget, tar svært liten plass og er meget effektiv. Nesten alt av energi overføres, noe som betyr at kunden bare betaler for den energien man bruker - og ikke for unødig varmetap i egne kjelanlegg.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Priser

Prisen på fjernvarme er knyttet opp mot prisen på elektrisk kraft og er konkurransedyktig med denne. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////